Free resources for your

business development

tutoyeren-siezen-duzen-sie-du-achternaam-voornaam-zakenpartner
“Sie” of “du”

Zowel de Nederlandse als de Duitse taal kennen twee vormen om elkaar aan te spreken: u (=”Sie”) en jij (=”du”). Maar in beide talen worden

Learn More